Nederlands


ALTERNATIVE – Het ontwikkelen van alternatieve inzichten in veiligheid en gerechtigheid door benaderingen van herstelrecht in interculturele omgevingen in democratische samenlevingen.

Het ALTERNATIVE project wordt gesubsidieerd door het European Union Seventh Framework Programme (FP7). Het project is een mediumgroot, gericht onderzoeksproject gelieerd aan de thema’s ‘Veiligheid en Samenleving – Ethiek en Rechtvaardigheid – Conflictoplossing en Bemiddeling’. Het project startte in het begin van 2012 en zal eindigen in het begin van 2016.

Het idee voor het project kwam tot stand nadat een aantal beperkingen van het onderzoek bovenkwamen, in het veld van herstelrecht met betrekking tot interculturele omgevingen, en tegelijkertijd haar potentiële toepassing in zulke omgevingen. De algemene doelstelling van het ALTERNATIVE project is dus om een alternatief en een dieper begrip van rechtvaardigheid en veiligheid te voorzien, gebaseerd op empirisch bewijs in hoe conflicten te behandelen in interculturele omgevingen in democratische samenlevingen.

Het actieonderzoek neemt plaats in vier verschillende soorten interculturele omgevingen: multi-etnische dorpen in Hongarije en Servië, gemengde stedelijke buurten in Noord-Ierland en een landgoed met sociale huisvesting in Oostenrijk. Het project wil de methoden en principes van herstelrecht voorstellen als potentiële waarborgen van de promotie van rechtvaardigheid en veiligheid in interculturele omgevingen in Europa.

De algemene doelstelling van het herstelrecht in het interculturele veld is om actieve deelname te promoten van burgers in conflictoplossing, het creëren van mogelijkheden voor echte ontmoetingen, met slachtoffers als hoofdrolspelers in dialoog treden en werken met verschillende instanties om sociale gerechtigheid te promoten.

Project partners:

Katholieke Universiteit Leuven, België (promotor, project coördinator);
Noors Sociaal Onderzoek (NOVA), Noorwegen;
Europees Forum voor Herstellende Rechtvaardigheid, België;
Instituut voor de Sociologie van het Recht en de Criminologie (IRKS), Oostenrijk;
Foresee Onderzoeksgroep, Hongarije;
Victimologiegemeenschap van Servië (VDS), Servië;
Universiteit van Ulster, Noord-Ierland;

Projectdoelen:

1. Een coherent theoretisch kader ontwikkelen voor alternatieve begrippen van veiligheid en rechtvaardigheid;
2. Empirisch toepasselijke kennis over conflict en conflicttransformatie ontwikkelen in interculturele omgevingen;
3. Concrete actiemodellen ontwerpen, toepassen en evalueren in vier verschillende interculturele conflictomgevingen, gebaseerd op alternatieve begrippen van rechtvaardigheid en veiligheid en op bestaande modellen van herstelrecht;
4. De bevindingen van de vier proefprojecten analyseren op een vergelijkende manier en om verdere kennis te vergaren door het integreren van empirische resultaten in theoretische inzichten en die inzichten op gepaste wijze aanpassen.

 

Structuur en methodologie:

• Drie theoretische werkpakketten die zich hoofdzakelijk bezig houden met alternatieve kennistheorieën van rechtvaardigheid en veiligheid, met een aanpak van conflict- en conflictoplossing en met de toepassing van modellen van herstelrecht en hun relevantie voor Europees beleid.

• Vier actieonderzoekinstellingen

1) Op microniveau: dagelijkse conflicten tussen lokale bewoners en bewoners met een migratieachtergrond in publieke/sociale woningen (Wenen, Oostenrijk);
2) Op mesoniveau: conflicten in een dorp met Roma en andere bewoners (Hongarije);
3) Op meso-/macroniveau: interetnische conflicten in drie multi-etnische en multiculturele regio’s: conflicten tussen Serviërs, Albanezen, Moslims en Kroaten (Servië);
4) Op meso-/macroniveau: burgerconflicten op drie plaatsen: conflicten tussen de lokale gemeenschap en jongerenbendes; tussen langdurige bewoners en recente immigranten; en inter-gemeenschappelijk sektarisch conflict (Noord-Ierland).

• Vergelijkende analyse van de empirische bevindingen van de vier actieonderzoekinstellingen

 

 

 

De verspreiding van informatie werd geconceptualiseerd als een oneindig cyclisch proces van discussie, aanpassing en verdere toepassing van de ontwikkelde en geteste modellen. De verwachte resultaten van dit project zijn daardoor niet statisch, ze zullen bestaan uit sets van materiaal dat gebruikt zal worden in processen die zichzelf zullen kunnen onderhouden.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de Europese Projectmanager: Dr. Inge Vanfraechem[email protected]