Srpski jezik


ALTERNATIVE – Razvijanje alternativnog razumevanja bezbednosti i pravde kroz primenu restorativnih pristupa u interkulturalnim kontekstima demokratskih društava

Projekat ALTERNATIVE finansira Evropska unija u okviru Sedmog okvirnog programa  Evropske komisije za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7). Projekat ALTERNATIVE je četvorogodišnji istraživački projekat povezan sa temama ‘Bezbednost i društvo- etnicitet i pravda – rešavanje konflikata i posredovanje (medijacija)’. Realizacija projekta je počela početkom 2012. i trajaće do početka 2016. godine.

Ideja za razvijanje projekta ponikla je na svesti o ograničenjima postojećih istraživanja u vezi sa potencijalom i primenom restorativne pravde u interkulturalnom kontekstu. Stoga je glavni cilj projekta ALTERNATIVE da omogući alternativno i produbljeno razumevanje pravde i bezbednosti, a koje je zasnovano na empirijskim činjenicama o načinima bavljenja konfliktima u interkulturalnim kontekstima demokratskih društava. Uz to, projekat nastoji da predloži metode i principe restorativne pravde kao potencijalne garante promovisanja pravde i bezbednosti u interkulturalnim sredinama u Evropi.

Glavni potencijal restorativne pravde u interkulturalnom kontekstu ogleda se u promovisanju aktivnog učešća građana u rešavanju konflikata, stvaranju mogućnosti za susrete, uključivanju žrtava kao glavnih aktera u dijalog i radu sa različitim institucijama i organizacijama u promovisanju socijalne pravde.

Ciljevi projekta:

1. Razvijanje koherentnog teorijskog okvira za alternativno razumevanje bezbednosti i pravde;
2. Razvijanje empirijski primenjivog znanja o konfliktima i njihovoj transformaciji u interkulturalnom kontekstu;
3. Razvijanje, primena i evaluacija konkretnih, na akcionim istraživanjima zasnovanih modela transformacije konflikata u četiri interkulturalne sredine, a koji su bazirani na alternativnom razumevanju bezbednosti i pravde i postojećim modelima restorativne pravde;
4.  Komparativna analiza nalaza iz četiri zemlje u kojima se sprovode akciona istraživanja i integrisanje rezultata empirijskog istraživanja u postojeće teorijske okvire u cilju njihovog daljeg unapređenja.

Struktura i metodologija projekta:

Projekat čine:
● Tri teorijska projektna paketa koja se prevashodno bave alternativnom epistemiologijom pravde i bezbednosti, pristupima konfliktima i njihovom rešavanju, i primenom modela restorativne pravde i njihovim značajem za razvijanje evropskih politika.
●  Četiri projektna paketa u okviru kojih se sprovode akciona istraživanja:
1) Na mikro nivou: svakodnevni konflikti između lokalnog stanovništva i migranata u javnim stambenim naseljima u Beču, Austrija;
2) Na mezo nivou: konflikti između romskog i neromskog stanovništva u jednom selu u Mađarskoj;
3) Na mezo i makro nivou: konflikti između pripadnika različitih etničkih grupa u tri multietnička i multikulturalna regiona u Srbiji: konflikti između Srba i Albanaca (na jugu Srbije), Srba i Bošnjaka/Muslimana (u jugozapadnoj Srbiji) i Srba i Hrvata (u Vojvodini);
4) Na mezo i makro nivou: konflikti u tri lokalne sredine u Severnoj Irskoj: konflikti između lokalne zajednice i maloletničkih bandi; konflikti između starosedelaca i imigranata i konflikti između različitih verskih zajednica na nivou jedne lokalne zajednice;
●  Komparativna analiza nalaza empirijskih istraživanja u četiri zemlje u kojima se sprovode akciona istraživanja.

Diseminacija (predstavljanje rezultata projekta i informisanje javnosti) je osmišljena kao kontinuirani cikličan proces diskutovanja, prilagođavanja i dalje primene razvijenih i testiranih modela. Stoga, očekivani rezultati projekta nisu statični, već će se sastojati od setova materijala koji će se koristiti u procesima koji bi trebalo da postanu samoodrživi.

Projektni partneri:

  • Institut za kriminologiju (LINC) na Katoličkom Univerzitetu Leuven, Belgija (koordinator projekta);
  • Norveški institut za društvena istraživanja (NOVA), Norveška;
  • Evropski forum za restorativnu pravdu (EFRJ), Belgija;
  • Institut za sociologiju prava i kriminologiju (IRKS), Austrija;
  • Foresee istraživačka grupa, Mađarska;
  • Viktimološko društvo Srbije-VDS, Srbija;
  • Univerzitet Ulster, Severna Irska.

Za više informacija o projektu ALTERNATIVE i istraživanju Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava posetite internet stranicu Viktimološkog društva Srbije www.vds.org.rs ili kontaktirajte menadžerku projekta dr Inge Vanfraechem na[email protected]